Dziennik treningowy #3

in #esteem2 years ago

image

Piątek godzina 8:00. Siłownia Barbell Squad Inowrocław

Dzień nóg

Dla jednych piekło i najgorsze ćwiczenia, dla drugich ulubiony dzień. Osobiście I love leg day. Ciężkie przysiady i nogi jak z waty. Bardzo lubie domsy na drugi dzień:-) Chodze jak Terminator haha.

image

image

Przysiady:

40/12
50/12
55/10
55/10
60/10
60/10

Martwy ciąg

50/10
60/10
70/10
70/10

Uginanie nóg na masznie leżąc

5 serii x 12

Spiętki na palcach stojąc an maszynie

4 x 20-25 powtórzeń

Spiętki na palcach siedząc

4 x 12-20 powt

unoszenie nóg w zwisie

4 serie

Trening zaliczam do udanych. Dzisiaj rano bo grafik napięty. Mały uraz kostki nie przeszkadzał w ćwiczeniach. Pomału do celu. Nabieram sił. Co do posiłków to zauważyłem poprawe apetytu. Średnio wpada około 2500-2900 kcal dziennie bo nie zawsze licze. Fjnie by było coś nagrać lecz brak operatora i statywu. Narazie za duże wydatki. Dwie nocki w pracy więc z regeneracją troszke gorzej będzie.

Buum przypinka!

Sort:  

Zaawansowanie już trenujesz
Sporo serii , powtórzeń tez niemało
Brawo Ty 💪

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by jozef230 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 6.43 % upvote from @boomerang.