Manok Meu aneuk

in #esteem4 years ago

ASSALAMU'ALAIKUM,,,

Kiban hai syara meu tu'ah lon mandum!! Kalinyoe lon neuk peu'ek post teutang manok yang sabe-sabe sukses dalam ji peulara aneuk jih dari ubeut sampe rayeuk mandum ji peulara le mak jih hana rhoh ayah manok,yang jeut keu peulajaran bagi tanyoe adak sidro mak jih yang peulara mandum jeut keu manok hana meu saboh pih yang jeut keu itek, nyan meu beda ngoen tanyoe manusia ta peulara aneuk teuh dari manyak sampe rayeuk dua-dua ngoen ayah tapi na syit ladom hana sempurna jeut keu ureung.


![image]()
![image]()

image


Aleh kiban cara bak tapeulara nyak sempurna mandum? Nyan kembali bak tanyoe maseng-maseng. Semoga yang lon peugah nyoe jeut keu peulajaran bagi tanyoe dalam mendidik aneuk. WASSALAM!!

SALEUM DARI LON @mitaneuk

Sort:  

Di let han ek taplung....!!!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35238.48
ETH 2421.67
USDT 1.00
SBD 3.97