Coretan tangan biasa..

in #esteem3 years ago

image
Coretan sederhana ..
Mungkin kurang menarik,sekedar gambar mewakili diri seseorang yang merasa lemah,,merasa serba kurang,, yang sllu menunggu walaupun belum pasti ...
gelisah akan datangnya hari esok ..!!
Apakah masih diberi kesempatan umur untuk menjadi lebih naek..??
manakala ajal seseorang yang tiba2 dicabut..
Owh tuhan....
Apakah engkau akan menjadikan diriku termasuk dari golongan kekasihmu..??
Atau kah engkau menjadikan diriku termasuk bukan dr golongan kekasihmu..??
😔😥😥

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 41372.07
ETH 3065.53
USDT 1.00
SBD 4.64