คิดของฉันสำหรับ

in #esteem4 years ago (edited)

สิ่งที่คิดอย่างมีความสุขและความโศกเศร้า
ตั้งแต่วัยเด็กชีวิตสมองของมนุษย์ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့จะได้รับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการปฏิบัติ

ริ้วรอยจากการเรียนรู้ของสมองก็ไม่ได้หยุด ตั้งแต่ความสุขและความคิดที่ดีที่ได้รับการฝึกสมอง

สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องขอบคุณสำหรับดีสิบนาทีโดยการส่งสิ่งที่เราสนุกกับการ ยุคนี้เป็นจุดสนใจที่เพิ่มขึ้นในคนที่อายุพวกเขาได้ลืมที่จะขอบคุณ ฉันได้รับเสมออย่าลืมโหลดขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดี

แต่ไม่ว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความยากลำบากที่ไม่ได้รับในด้านหน้าของความคิดของฉันสำหรับชีวิตที่ดีสามารถดำเนินการต่อ

အရှိကိုအရှိအတိုင်းเจ็บใจได้รับการยอมรับ แต่ความอุดมสมบูรณ์ของด้านที่ดีของความคิด รับปัญหากลายเป็นมติให้พยายามที่จะได้ใกล้ชิดกับเพลิดเพลินไปกับ

เปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่น ๆ เพียงแค่ယှှဉ်โดยอัตโนมัติกลายเป็นความเศร้าโศกของ

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34906.73
ETH 2384.68
USDT 1.00
SBD 3.95