အခ်စ္ဆိုတာ

in #esteem4 years ago

အခ်စ္ဆိုတာ
သူနဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးေသးရင္ေတာင္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္သြားေအာင္
လွည့္စားႏိုင္တယ္. . . .။

အခ်စ္ဆိုတာနဲ႔
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့
သြက္သြက္ခါရူးသြားေအာင္
လႈပ္ရမ္းပစ္လိုက္လိမ့္မယ္. . .။

အခ်စ္ဆိုတာ
တက္တူးထက္ဆိုးတဲ႔ မွင္တစ္မ်ဳိးပဲ
သူ႔အရိပ္က
ေသေတာင္ေဖ်ာက္မရဘူးရယ္. . . .။

အခ်စ္ဆိုတာ
မရဏမင္းရဲ႕ ေမြးစားသမီး
မင္းကို ရွင္လွ်က္ေသေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္. . .။

တကယ္ပါ အေပါင္းအသင္း
အခ်စ္ဆိုတာ
ကိန္းရွင္ပုဒ္စာတစ္ခုပါပဲ
ေသခ်ာတိက်တဲ႔ အေျဖထုတ္ဖို႔ခက္တယ္. . .။

ငယ္ကခ်စ္ ႏွစ္တစ္ရာတဲ႔
နီးတာကိုေျပာတာလား
ေဝးတာကိုေျပာတာလား
ေဆြးတာကိုေျပာတာလား
သိပ္ေတာ့မေသခ်ာပါဘူး. . . .။

ေသခ်ာတာကေတာ့
အေပါင္းအသင္း
ခ်စ္ေလေလ
ခံစားရေလေလပါပဲ. . .။

ခ်စ္မိေလေလ
ႏွစ္တစ္ရာလံုးလံုး
လြမ္းရေလေလပါပဲ. . . .။

အသည္းကြဲသမားေရးတဲ႔ကဗ်ာ
(ငယ္ကခ်စ္ႏွစ္တစ္ရာ. . . .သို႔)
image
မွတ္ခ်က္။ ။အာမီရမ္ေသာက္ရင္း ကင္းေစာင့္ရင္း သွ်ီၾတီဘုတ္ဆံုငယ္ကခ်စ္ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်ႏွစ္တစ္ရာ အားလြမ္းရင္း ေရးသည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54375.59
ETH 4082.79
BNB 594.03
SBD 7.03