mndandanda

in #esteem4 years ago

Mbewu zambiri zimakhala ndi mafuta osatulutsidwa ndipo, moyenera, zimaonedwa kuti ndi chakudya chamagulu, ngakhale kuti mbewu zonse sizodya. Mbewu yamera, monga ya mandimu, imayambitsa ngozi, pamene mbewu za yamatcheri ndi maapulo zili ndi cyanide khalani poizoni pokhapokha ngati akudya m'magulu akulu.

Zipatso ndizomwe zimayambira m'minda, kuphatikizapo mbeu mkati. Mitengo ndi zinyama zambiri zakhala zikuzizira kotero kuti zipatso za kale ndizo chakudya chokongola kwa omaliza, chifukwa zinyama zomwe zimadya zipatso zimatha kusokoneza mbewuzo patali. Choncho, amapanga gawo lalikulu la zakudya zamitundu yambiri.Zambiri zipatso za botanical monga tomato, maungu ndi eggplants zimadyedwa ngati masamba. (Kuti mumve zambiri, onani wa zipatso.)
image
Zamasamba ndi mtundu wachiwiri wa zinthu zomwe zimadya kwambiri monga chakudya. Izi zimaphatikizapo zamasamba (mbatata ndi kaloti), mababu (anyezi a m'banja), masamba a masamba (sipinachi ndi letesi

Sort:  

Hey, just wanted to let you know I gave you an upvote because I appreciate your content! =D See you around

This post has received a 20.41% upvote from @sureshot thanks to: @min2thant!

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 53947.47
ETH 4040.82
BNB 583.92
SBD 7.05