ေခတ္​သစ္​သဲထိတ္​ဖိုဇာတ္​ကား​ေတြရဲ႕ျပႆနာ

in #esteem3 years ago

ကၽြန္မထိတ္လန႔္စာေပႏွင့္႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ၾကတယ္။ ေၾကာင္းေနေသာ္လည္းေဝဖန္သူအမ်ားအျပားကကၽြန္မအလြန္အမင္းေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထိတ္လန႔္ပုံျပင္မ်ားကိုခံစား, တကအေသးစားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ရိုးရိုးသားသားျဖစ္ေစရန္, ငါ "အဓိပၸါယ္ရွိေသာ" စာေပ၏ေခတ္ၿပိဳင္လမ္းေၾကာင္းသစ္မႀကိဳက္ပါ, ဒါေပၚအဆုံးမဲ့ရွုပ္ေထြးျပႆနာမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပုံျပင္မ်ား, ဖခင္ ​သားဆက္ဆံေရးကို, စိတ္ထဲတြင္၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအနက္ဆုံးေသာတြင္း၏။ ငါအသစ္ကဘာမၽွမကဤအေၾကာင္းကိုစာျဖင့္ေရးသားနိုင္ပါတယ္ယုံၾကည္
ျဖစ္နိုင္သည္ကဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကဆိုပါတယ္နိုင္ဘာသာရပ္မ်ား-အရာအားလုံးၿပီးသားစာေရးဆရာမ်ား၏ယခင္အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သင်သည်အတိမ္အနက္ကိုလိုလၽွင္, ငါ -ေခတ္သစ္စာေရးဆရာမ်ားအဘယ္သူအားမၽွပိုေကာင္းေရးနိုင်ေကြာင်းအာမခံ ဒါမွမဟုတ္ ဖတ္ပါ။

image

အၾကႇန်ဳပ်ယုံကြည်အျဖစ္အျခားတစ္ဖက္တြင္ငါသည္လည္းေၾကာက္မက္ဖြယ္ကံမေကာင္းသိပၸံဝတၳဳ, အတူဤအၿမိဳးအစားသို႔က်ေရာက္, "ေပါက္ေပါက္႐ုပ္ရွင္" ၏လမ္းေၾကာင္းသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသံသယခံစားရသည္။ အရာ-မွတပါး ခ်င္းမိုင္ႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာအျခားသူမ်ား၏စကားေျပာေသာငါသည္ၾကာျမင့္စြာအဘို႔မဆိုေကာင္းေသာသိပၸံ-စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုျမင္ၾကၿပီမဟုတ္; ယေန႔ေခတ္, သိပၸံ-စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုအာကာသအတြင္းေလဆာေရာင္ျခည္တန္း, မေရမတြက္နိုင္တဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ ( "ငါ့အေမငါ့ကို 9 နာရီအထိ-အာဏာရွင္စနစ္လိုက္သြားၾကကုန္အံ့မည္မဟုတ္!") အေၾကာင္းကိုျဖစ္ေၾကာင္း, ဒါမွမဟုတ္ၿဂိဳလ္သား-ႏွင့္ဤပုံျပင္မ်ားအဘယ္သူအားမၽွအေၾကာင္းကိုညံ့ဖ်င္း-တိက်မ္းစာ၌လာသည္စာအုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ရဲ့ "ေဖာင္ေဒးရွင္းက" သို႔မဟုတ္ဟားဘတ္ရဲ့ရန္ကိုပင္အနီးကပ္ "သဲခုံ။ "

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစအဘယ္သို႔ငါတကယ္ေဆြးေႏြးျခင္းငါဖန္သားျပင္ေပၚတြင္သို႔မဟုတ္စာအုပ္ေတြထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ဘယ္လိုထိတ္လန႔္ပုံျပင္မ်ား, ေတာင္းဆို, ဒါေပမယ့္ညံ့ဖ်င္းအေရအတြက္-သို႔မဟုတ္ကြပ္မ်က္ခံရအတြက္အနည္းငယ္ေနၾကသည္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအဖုတ္ေကာင္႐ုပ္ရွင္အေပါင်းတို႔သႏွင့္ သို႔မဟုတ္အမွတ္စဥ္လူသတ္သမားအေၾကာင္းကို႐ုပ္ရွင္, ဒါေၾကာင့္ေျမာက္ျမားစြာပါၿပီ: ကၽြန္ုပ္တို႔သည္မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမွာၾကည့္ယူလၽွင္, ငါတို႔သည္အလြယ္တကူေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ဟုဆိုသည္နိုင္႐ုပ္ရွင္ကားတစ္က်ယ္ျပန္႔အေရအတြက္အားျမင္ရပါလိမ့္မည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဒီလိုမ်ိဳးမ်ားအတြက္ဝယ္လိုအားျငင္းပယ္ရန္ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္မည္မၽွေသာဤထုတ္ကုန္မ်ား၏အမွန္တကယ္ေၾကာက္စရာရွိပါသလဲ ကံမေကာင္းစြာပဲကၽြန္မ-ငါေနာက္မွသို႔ လိမ့္မယ္အထင္ႀကီး့တဦးတည္း႐ုပ္ရွင္မွတ္မိနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေခတ္ၿပိဳင္ထိတ္လန႔္ပုံျပင္မ်ားေသွးထွက်သံယိုႏွင့္ရြံရွာျခင္းထက္ေကြာက်မက်နဲ႔ငါ့ထံသို႔အေလးအနက္, တကထိတ္လန႔္႐ုပ္ရွင္အဓိကအားက်လာေသာသင့္ေၾကာင္းကိုေကြာက်ရွံ့ျဖစ္ပါတယ္။

image

ငါက "အေမရိကန္ထိတ္လန႔ပုံျပင္" ရွိုးကိုၾကည့္ဖို႔ႀကိဳးစားေနသတိရပါ။ ေရွ႕ေတာ္၌ေစာင့္ၾကည့္ဖူးေသာငါ၏မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕ကေၾကာင့္ထိတ္လန႔္အမ်ိဳးအစား၏ျပန္လည္ရွင္သန္မွုထက္မနည္းျဖစ္ေျပာဆိုထားသည္။ ငါ့ထံသို႔ေၾကာင့္တခါတရံတခုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ႀကံစည္မွု, ဒါေပမယ့္ထက္ပိုၿပီးဘာမၽွမႏွင့္အတူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲျပပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါကၿဂိဳလ္သား, နတ္ဆိုး, နာဇီသိပၸံပညာရွင္မ်ား, ႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာအ႐ူးရွုပ္ေထြးခဲ့ -ေပမယ့္ငါကတစ္ဦးျပန္လည္ရွင္သန္မွုေၾကာင္းမေျပာနိုင္ပါဘူးသာေၾကာင့္, ငါ့အႀကိဳက္ဆုံးတစ္စိတ္ေရာဂါခိုလွုံခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္. တျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူအမ်ားအျပားရာသီေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ့္အျမင္တြင္, ကအစားတစ္လိမၼာပါးနပ္ေခါင္းပုံျဖတ္, တစ္ဦးပါရမီ ဒါေပမယ့္မရငါမွျပန္လာလိမ့္မယ္တဲ့ထိတ္လန႔္ပုံျပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49376.51
ETH 4214.62
BNB 573.90
SBD 5.90