လူဦးရေ

in #esteem4 years ago

နိဒါန်း

လူဦးရေအထူးအရပျ၌သားသက်ရှိများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ဆိုလို။ လူ့လူဦးရေရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအဓိကအားဖြင့်ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာအတွက်စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိဖြစ်လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူဦးရေနှုန်းကအရမ်းနိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိသောနေရာများရှိပါသည်။

image
Google

လူဦးရေတိုးပွားလာ - အိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးကဗိုလ်မှူးပြဿနာ

အိန္ဒိယကြီးထွားလာလူဦးရေရဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 17% ကကမ်ဘာပျေါတှငျလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုအောင်အိန္ဒိယတွင်နေထိုင်သည်။ နီးပါးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူဦးရေအတွက်တိုးလာအထောက်အကူပြုကြောင်းအတော်ကြာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယတွင်လူဦးရေရဲ့ကြီးထွားမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာစာမတတ်ပါပဲ။ အဆိုပါပညာမတတ်သူနှင့်ဆင်းရဲသောလူတန်းစားကနေပြည်သူ့သားသမီးများ၏ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကိုဆောင်သောမြင်ကြသည်။ ဒီအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာထိုသူတို့အဘို့ကိုပိုကလေးများအလုပ်လုပ်နှင့်မိသားစုများအတွက်ငွေရှာဖို့လက်အားပိုအရေအတွက်ကိုဆိုလို။ ဒုတိယအချက်မှာသူတို့ထဲကအများစုဟာမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ အစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုလညျးအမြိုးသားတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ရလဒ်များ။ လူဦးရေအတွက်တိုးတကျမှုကိုလည်းအနိမ့်သေဆုံးနှုန်းမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက်ကုသမှုနှင့်ကုသတီထွင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အရှင်သေဆုံးနှုန်းကဆင်းသွားပြီ။

အိန္ဒိယတွင်ပြည်သူ့အင်အားထိန်းချုပ်ရေးသိမ်းယူခြေလှမ်းများ

အိန္ဒိယအစိုးရသည်အိန္ဒိယလူဦးရေထိန်းချုပ်ဖို့အချို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေပါပြီ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းထိုအထဲကတချို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:

အနိမ့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခေတ်

အစိုးရက 21 နှစ်အဖြစ်လူတို့သညျအဘို့အနိမ့်ဆုံးထိအသက်အရွယ် set နဲ့ 18 နှစ်အဖြစ်မိန်းမတို့အဘို့သိရသည်။ သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့မတင်းကြပ်စစ်ဆေးမှုများလည်းမရှိ။ တိုင်းပြည်ကျေးလက်နှင့်နောက်ပြန်ဒေသများရှိလူများတုန်းပဲအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာသူတို့ကလေးတွေကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ အစိုးရကလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းတူညီအပေါ်တစ်ဦးတင်းကြပ်စစ်ဆေးမှုများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။

အခမဲ့ပညာရေး

အိန္ဒိယအစိုးရသည်ကိုလည်းအခမဲ့မှကလေးများအားက၎င်း၏ညာဘက်၏လမျးဖွငျ့နိုငျငံ၏ကလေးမြားအတှကျအခမဲ့ပညာရေးရရှိနိုင်ပါစေမသင်မနေရပညာရေးအက်ဥပဒေသိရသည်။ စာမတတ်ချေမှုန်းလူဦးရေကိုထိန်းချုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

မွေးစားခြင်းမြှင့်တင်ရန်

အိန္ဒိယအစိုးရသည်လည်းသားသမီးများ၏ကလေးမွေးစားခြင်းမြှင့်တင်နေပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များရှိနေသော်ငြားလည်းမွေးဖွားမှာသူတို့ကလေးတွေကိုစွန့်ခွာသူအတော်တော်များများလူတွေရှိပါတယ်။ ကလေးများချမှတ်ထက်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းလည်းလူဦးရေထိန်းချုပ်ဖို့ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။

image
Google

ကောက်ချက်

ကြီးထွားလာသည့်လူဦးရေအိန္ဒိယအတွက်အလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့အချို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေပါပြီစဉ်တွင်တူဤအလုံအလောကျထိရောကျမှုမရှိကြပေ။ ဤပြဿနာကိုထိန်းချုပ်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးများစွာသောအခြားအစီအမံရှိပါတယ်။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49376.51
ETH 4214.62
BNB 573.90
SBD 5.90