cariad a chariadon

in #esteem4 years ago

gref ...
Cariad cariad cariad a chariadon, yn fach o ran maint, a adeiladwyd i fod yn gryf.
Mae cyfres hir o flynyddoedd i ddod i ddeall cariadon yn cael eu cariad a derbyn am gryfhau gwaith addasu i'r ddau achos at ei gilydd. Yr wyf, os ydych am adeiladu perthynas gref hyn image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 53947.47
ETH 4040.82
BNB 583.92
SBD 7.05