Öksürük ve Horlama Nedenleri

in #fizik2 years ago (edited)

Öksürük ve Horlama insanların genelde üzerinde durmadığı basite aldıkları bir durumdur. İnatçı öksürük enfeksiyona bağlı olduğu düşünülmektedir. Alerjisi olanlar için öksürük toza, gribe, dumana alerji veya mevsimsel sebeplerle meydana gelmektedir. Alerjisi olmadan sürekli birkaç hafta boyunca öksüren kişiler için akciğer kanseri belirtisi sayılabilmektedir. 

Öksürükle birlikte ağızdan kan gelmesi durumu da meydana geliyorsa hemen hekim kontrolü gerektiren bir durum olduğu için ciddiye alınan bir durumdur. Öksürükle birlikte balgamda bulunan az miktarda da olsa  kan bulunması halinde üzerinde durulması gereken ciddi bir hastalık belirtisi olabilmektedir. Horlama ise hemen herkeste görülebilen bir durum olsa da gırtlak kanserinin belirtileri arasında yer aldığından hekim kontrolü gerektiren durumlardan birisidir.

Öksürük ve Horlama Nedenleri

Uykusunda nefes güçlüğü yaşayan kişiler   normal insanlara göre beş kat daha fazla kanser riski taşımaktadır. Horlama durumları da ciddiye alacak bir durum olabilmekte ve mutlaka doktor kontrolü gerektirmektedir. Burundaki yapısal bozukluğa veya yorgunluğa bağlı olarak meydana gelebilen horlama süreklilik arz ettiğinde muayenesi gerekmektedir. Öksürük ve horlama nedenleri basit gibi görünse de üzerinde durulması gereken rahatsızlıklardır ve uzman hekim tarafından tahlil ve tetkikler yapılarak nedenleri araştırılmalıdır.

Evde Fizik Tedavi

Hedeflenmiş Tedavi

Eskiden sadece meme kanseri tedavisinde kullanılan hedeflenmiş tedavi yöntemi günümüzde bir çok kanser türünde kullanılmaktadır. Kanser türlerinde tümörün belli özellikleri hedef alınarak hücrenin çoğalmasını engelleyecek ilaçlarla tedavi yapılmaktadır. 

Hedefe yönelik yapılan tedavilerde ağız yoluyla ilaç alınmaktadır. Lenf kanseri ve meme kanserinde kullanılan ilaçlar damar yolu ile verilmektedir. Haftalık, On beş günde bir yada 3 haftada bir olacak şekilde ilaç verilebilmektedir. Farklı etki mekanizmalarına sahip ilaçlar verilmekte ve hastanın tedavisi yapılmaktadır. Her bir molekül için bir ilaç verilmektedir.  

Hedeflenmiş Tedavideki Amaç 

Tümörler en hızla yayılan hücreler olduğu için bir taraf tedavi edilirken diğer tarafa metastaz yapabiliyor. Kemoterapide hızlı çoğalan bütün hücreleri öldürerek kanser hücrelerini yok etmek amaçlanmaktadır. Hedefli tedavilerde farklı mekanizma kullanılmaktadır. Hedefe yönelik tedavi hastalığın ileri aşamalarında yapılsa da, hedefli tedavilerde erken dönemde koruyucu olarak da yada hastalığın tekrarlamasını engellemek amacıyla da yapılmaya başlanmıştır. 

Evde Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Hedefli tedavi yönteminde hastalığın kronikleştirilmesi olarak düşünülmemesi gerekir. Hastalığın her aşamasında kullanılabilir. Tümör hücresinin içerisinde aktif olan hedefler ve mekanizmalar bulunmaktadır. Tek başına hedeflenmiş tedavi tümörlerde kullanılsa da kemoterapi ile birlikte yapıldığında iyileşme şansı artabilmektedir.  

Sort:  

Congratulations @coingump! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @coingump! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!