You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mural @ Maastricht 2019

in #graffiti3 years ago

Great artwork , ,.. death clown with shotgun , bleeding from his eye ? ...and ? and ? ,..... should i stop smoking all that weed ?? . :-)
Nee serieus , mooie foto , leuke post .

Sort:  

Thanks!
Ben je al eens bij het Landbouwbelang geweest in Maastricht? Van alles te zien...
http://www.landbouwbelang.org/

Ziet er goed uit , beetje ver , maar ik denk het bezoeken waard , misschien ooit :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00