Things that not to do after meal ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้หลังจากกินอิ่ม

in #healthlast month (edited)
ใครที่บอกว่าเรื่องกินเป็นเรื่องเล็กต้องขอเถียงแบบคอเป็นเอ็นว่าไม่จริง เรื่องอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอๆ กับวาระแห่งชาติเลยทีเดียว อาหารการกินแสดงให้เห็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ของพื้นที่นั้นๆ ส่วนวิธีการกินของคนก็แสดงให้เห็นวัฒนธรรม ประเพณี หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูของผู้คนด้วยเช่นกัน และที่สำคัญกินแล้วอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องนำมาซึ่งสุขภาพด้วยเช่นกัน

Source: Photo via Peconic Bay Medical Center


การมีสุขภาพที่ดีของร่างกายเริ่มต้นจากอาหารการกินของบุคคลนั้น ไม่ใช่กินเพื่ออร่อยอย่างเดียวแต่ต้องนำมาซึ่งสุขภาพดีด้วยเช่นกัน เพราะอาหารเป็นตัวนำมาซึ่งพลังงานและธาตุอาหารต่างๆ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต วันนี้มีโอกาสได้อ่านคำแนะนำของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ได้มีขอแนะนำว่าหลังจากทานอิ่มในแต่ละมื้อ มีข้อห้ามและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทำหลังจากรับประทานอาหาร เพื่อที่จะไม่ได้เสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยใดๆ ดังต่อไปนี้


1) อย่าสูบบุหรี่ทันที คนทีสูบบุหรี่เมื่อหลังจากรับประทานอาหารมักจะจุดบุหรี่ขึ้นสูบกันแทบทุกคน จนเป็นวัฒนธรรมของคนสูบบุหรี่ที่มักจะสูบบุหรี่หลังอาหาร เพราะมีการวิจัยบอกว่าการสูบบุหรี่หลังอาหารเทียบได้กับการสูบบุหรี่ยามปกติถึงจำนวน 10 มวน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

2) อย่าดื่มน้ำอัดลม การดื่มน้ำอัดลมหลังอาหารจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมารบกวนการย่อยอาหาร จะทำให้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และมีลมในกระเพาะอาหาร

3) อย่าดื่มน้ำชาที่มีความเข้มข้นมากหลังอาหาร เพราะจะทำให้กระเพาะอาหารดูดซับอาหารได้น้อยลง ทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ

4) อย่าอาบน้ำหลังกินอิ่ม เพราะจะทำให้ระบบการย่อยอาหารทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดอาการจุก ท้องอืดบ่อยๆ ซึ่งทำให้ลำไส้อักเสบได้ง่าย หลังกินอิ่มควรให้อาหารมีการย่อยประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงจึงอาบน้ำ

5) อย่านอนทันที เพราะการนอนหลังทานอาหารเสร็จ จะทำให้เกิดลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหาร ทำให้ท้องอืด และกรดไหลย้อน ควรจะเว้นระยะประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไปหลังจากกินอิ่ม


บอกได้เลยว่าจาก 5 ข้อที่ไม่ควรทำหลังจากกินอิ่ม ทุกคนต้องเคยทำมาไม่ต่ำกว่า 3 ข้ออย่างแน่นอน แต่พอมาดูรายละเอียดว่าทำไมต้องห้ามทำสิ่งเหล่านี้ก็พอจะเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพ

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

Our day to day habits has a direct impact on our body. We often take our health for granted and let work hamper it. What we tend to forget is such leaps have long-term side-effects on our system.

Something as simple as skipping our meal or overeating can unexpectedly harm us. We are all guilty of taking our body and its wellness for something that can be ignored. It is our basic responsibility to take care of our bodies. We take nutritional intake for granted!

From what goes inside it to what should we do and what we shouldn't, there are tons of things that need our attention.Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
SBD 1.00