You are viewing a single comment's thread from:

RE: #YOUNG MEDIC DIARY #1 Leukemia🏥 # Dzień z pamiętnika medyka #1 Białaczka💔

in #health4 years ago

a nowotworów dotyczących hemopoezy będzie coraz więcej. Wzrost zachorowań od lat 90 XX wieku jest dwukrotny (aktualnie 16,,8/100 tys.). Mamy też jasne strony, gdyż błędne wcześniejsze klasyfikacje białaczek, chłoniaków zostały zmiecione z powierzchni ziemi ^^

Sort:  

Wzrosty zachorowań tak oczywiście, że są, ale dotyczy to większości nowotworów. Napisałem ten tekst jednak aby pokazać, że warto szukać rozwiązań, nowych leków. Nie powstrzymamy wszystkich przed zachorowaniem ale możemy spróbować ich wyleczyć :D

Tak ^^ przynajmniej staje się to leczenie bardziej celowane, uszyte na miarę konkretnego nowotworu, zwłaszcza w tych nowotworach, o których wspomniałeś :)