You are viewing a single comment's thread from:

RE: #YOUNG MEDIC DIARY #1 Leukemia🏥 # Dzień z pamiętnika medyka #1 Białaczka💔

in #health4 years ago

Wzrosty zachorowań tak oczywiście, że są, ale dotyczy to większości nowotworów. Napisałem ten tekst jednak aby pokazać, że warto szukać rozwiązań, nowych leków. Nie powstrzymamy wszystkich przed zachorowaniem ale możemy spróbować ich wyleczyć :D

Sort:  

Tak ^^ przynajmniej staje się to leczenie bardziej celowane, uszyte na miarę konkretnego nowotworu, zwłaszcza w tych nowotworach, o których wspomniałeś :)