วิธีใช้แผนที่ระบุตำแหน่ง #mytown10pics : How to use the map #mytown10pics

in Steem SEA6 months ago

CollageMaker_20210605_224050205.jpg

เมื่อวานมีสมาชิกชุมชนไทยท่านหนึ่งได้ถามเกี่ยวกับการใช้แผนที่ในการระบุตำแหน่ง เพื่อใช้ประกอบภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ในการเขียนโพสต์หัวข้อ My Town 10 Pics (#mytown10pics) วันนี้ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้แผนที่จาก Plus codes ตามที่อยู่ลิงค์ https://maps.google.com/pluscodes/ เพื่อให้สมาชิกชุมชนที่คนที่ยังไม่เคยใช้ สามารถใช้ประกอบการเขียนโพสต์ได้อย่างง่าย และมีวิธีการใช้ ดังนี้ ค่ะ

 • 1) ค้นหา plus codes ใน browser ระบบค้นหาจะแสดง website นี้ขึ้นมา (ตามลูกศรในภาพ) จากนั้นคลิกเข้าไป

IMG_20210605_195553.jpg

 • 2) เมื่อคลิกเข้ามาระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาค่ะ

IMG_20210605_195620.jpg

 • 3) จากนั้นให้เลื่อนหน้า website ลงทาล่างสุด แล้วจะเจอข้อความ Find your codes ให้คลิกที่ข้อความนี้ค่ะ

IMG_20210605_195718.jpg

 • 4) เมื่อคลิกระบบจะแสดงหน้าแผนที่ขึ้นมา จากนั้นให้กดที่วงกลมพิกัด (ตามลูกศรในภาพ) เมื่อกดแล้วแผนที่จะแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของคุณ

IMG_20210605_211952.jpg

 • 5) เมื่อแผนที่ระบุตำแหน่งปัจจุบันแล้ว ให้คุณพิมพ์คำค้นหาสถานที่ในช่องด้านบน (ตามลูกศรในภาพ) ซึ่งเป็นสถานที่ระบุตำแหน่งจากภาพถ่ายของคุณนั่นเองค่ะ

IMG_20210605_212106.jpg

 • 6) หลังจากพิมพ์คำค้นหาสถานที่และค้นหาเจอแล้ว แผนที่จะขึ้นตามรูปภาพนี้ค่ะ (ลูกศรสีชมพูแสดงตำแหน่ง / ลูกศรสีฟ้าแสดงพิกัดแบบ code ข้อความ)

IMG_20210605_212356.jpg

 • 7) ให้คลิกที่ code ข้อความตามลูกศรสีฟ้า จากนั้นระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาค่ะ

IMG_20210605_212533.jpg

 • 8) จากนั้นให้คลิกที่ email เพื่อแชร์ตำแหน่งของรูปภาพ

IMG_20210605_212703.jpg

 • 9) เมื่อคลิกที่ email แล้ว code ข้อความและลิงค์แผนที่จะมาอยู่ที่หน้าเขียน email และให้คุณคัดลอกข้อความและลิงค์แผนที่ ตามตัวอย่างในรูปภาพ

IMG_20210605_212810.jpg

 • 10) เมื่อคัดลอกข้อความสำเร็จให้นำข้อความที่คัดลองไว้ไปวางในโน้ต

IMG_20210605_213603.jpg

 • 11) จากนั้นให้คุณคัดลอกลิงค์แผนที่ (หมายเลข 1) ไปวางที่หน้าเขียนโพสต์ซึ่งส่วนที่จะแสดงเป็นลิงค์แผนที่ แล้วจึงคัดลอก code ข้อความ (หมายเลข 2) มาวางต่อจากลิงค์แผนที่ และที่หน้าเขียนโพสต์จะแสดงข้อความตามตัวอย่างในภาพ

IMG_20210605_215141.jpg

 • 12) เมื่อเลื่อนลงมาดูตัวอย่างที่จะแสดงในโพสต์ ก็ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ โดยลิงค์แผนที่ที่คุณนำมาแนบไว้ในโพสต์ ถ้าคลิกเข้าไปก็จะพาที่หน้าแผนที่ตามตำแหน่งของรูปภาพที่คุณระบุไว้ค่ะ

IMG_20210605_215259.jpg

สำหรับวิธีการแผนที่ระบุตำแหน่งเพื่อประกอบภาพถ่ายหัวข้อ My Town 10 Pics ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ลองใช้วิธีตามที่แนะนำดูนะคะ เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะ 😃

20210520_204649.png

SAVE_20210531_194737.jpg

Sort:  
 6 months ago 

Very useful information, thanks for this knowledge @linlada639

 6 months ago 

With pleasure bro, I hope this knowledge will be useful for everyone. 😃

 6 months ago 

Of course, and I'll also try to post my town with these directions

 6 months ago 

Good job bro, I will waiting read your post #mytown10pics 🎉

 6 months ago 

Okay, I'll do it in the near future👌😄

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58295.76
ETH 4452.06
BNB 625.13
SBD 7.13