วิธีการเข้าร่วมกลุ่ม Steem Sea ชุมชนเพื่อนบ้าน ผู้สนับสนุนหลักของเรา

in Steem SEA6 months ago (edited)

สวัสดีพี่น้อง steemains ชาวไทย เนื่องจากชุมชนไทยของเราเพิ่งก่อตัว และก่อตั้งกันใหม่ จำนวนผู้ใช้งานคนไทยมีจำนวนน้อย ดังนั้นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอื่นๆ ในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องควรทำ ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ จากการหารายได้บนแพลทฟอร์ม steemit นี้ และอย่าให้ปัญหาอุปสรรคด้านภาษาเป็นข้อจำกัด เพราะเรามีวิธีการใช้เครื่องมือ google translate แนะนำ

เราโชคดีที่ชุมชนเพื่อนบ้าน ที่ตั้งกลุ่ม Steem Sea ได้แนะนำและให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องชาวไทย ได้เข้าร่วมกลุ่ม steem sea นี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง steem sea จัดขึ้น โดยมีข้อดีคือเราสามารถโพสต์เป็นภาษาไทยได้

thaisteemsea.jpg

เราจึงมาแนะนำการเข้าร่วมกลุ่ม steem sea เพื่อโพสต์เรื่องราว เรื่องเล่า ของเรา โดยขอแนะนำในการใช้บนโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก เราไปดูวิธีการกันครับ

ขั้นตอนที่ 1. หากเราเข้าไปที่บัญชี steemit ของเรา ให้เราทำการคลิ๊กที่รูป logo steemit หรือจะพิมพ์เข้าที่ steemit.com โดยตรงเลยก็ได้

steemsea-1.jpg

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้า steemit.com เราจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมที่มีปุ่ม drop down ให้เลือกอยู่ 2 ช่อง ให้เราทำการคลิ๊กเลือกช่องที่มีคำว่า All post

steemsea-2.jpg

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเราเลือก All post จะมีรายการชุมชน หรือกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้น คล้ายๆ กับเฟชบุ๊กกลุ่ม ซึ่งจะมีเนื้อหาและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม ตามเจตจำนงค์ของผู้สร้าง ในที่นี้ให้เราเลือก steem sea เพื่อเข้าร่วมกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

steemsea-3.jpg

หรือหากไม่เห็น steem sea ให้เราเลื่อนลงไปจนสุด เพื่อมองหาคำว่า Explore Communities และคลิ๊กที่คำนี้

steemsea-4.jpg

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเราจะเห็นรายชื่อกลุ่มต่างๆ เราสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่เราสนใจ โดยคลิ๊ก SUBSRIBE เพื่อเข้าร่วมกลุ่มนั้นๆ

steemsea-5.jpg

เมื่อเราทำการ SUBSRIBE กลุ่มเรียบร้อย สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น JOINED

steemsea-7.jpg

ขั้นตอนที่ 5 เราสามารถเข้าไปดูโพสต์ต่างๆ ของกลุ่มที่เราเข้าร่วม โดยการคลิ๊กที่ชื่อกลุ่มนั้น ดังตัวอย่างคือ steem sea และเราสามารถเลื่อนอ่านเรื่องราวต่างๆ ได้ พร้อมทั้งสามารถคลิ๊กเลือก ช่องด้านบนเพื่อเลือกสถานะ เช่น Trending เป็นเรื่องราวที่เป็นที่นิยม และได้รับรางวัลและการโหวตมาก หรือ New คือเรื่องราวที่เพิ่งโพสต์เข้ามาใหม่ เป็นต้น

และหากเราสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม การโพสต์ ใน steem sea ให้เราคลิ๊กที่คำว่า Post

steemsea-8.jpg

ขั้นตอนที่ 6 ถึงตอนนี้ก็ต่างคนต่างโม้เลยครับ เอาตามที่ชอบ ใครใคร่โม้ โม้ 555 โดยใส่หัวข้อเรื่อง เนื้อเรื่อง และแท๊กต่างๆ ซึ่งจะนำเล่าให้ฟังในตอนถัดไป เมื่อเราโม้เสร็จสรรพ ก็ทำการโพสต์ได้เลย แล้วเรื่องเล่าของเราก็จะไปแสดงในชุมชนหรือกลุ่ม steem sea

steemsea-9.jpg

และในครั้งต่อๆ ไปเราสามารถเข้าไปดูเนื้อหาของกลุ่มที่เราได้เข้าร่วมไว้ ผ่านทางบัญชีของเราได้ ที่ Communities ซึ่งจะแสดงรายชื่อกลุ่มที่เราเข้าร่วม และสามารถเข้าผ่านทางนี้เพื่อทำการโพสต์เรื่องราวในครั้งต่อไปได้เลย

steemsea-10.jpg

ถือว่าวันนี้ทุกคนได้รู้วิธีการเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ และการโพสต์ในกลุ่มนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อย

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่าเรื่องราวผ่าน steemit.com
ด้วยความปราถนาดี
@steemthai

คำแนะนำสำหรับคนใหม่

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

linesteemthai-1.png

ร่วมมอบพลัง Steem Power เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย และรับผลตอบแทน

50 100 200 300 400 500 1,000

linesteemthai-1.png

Sort:  
 6 months ago (edited)

Terima kasih telah membuat tutorial yang bermanfaat dalam bahasa Thai, ini akan sangat membantu bagi newcomer di Thailand.

Cc: @steemcurator01

 6 months ago 

Kami ingin berterima kasih kepada @anroja karena telah memberikan saran dan dukungan kepada kami orang-orang Thailand.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57460.32
ETH 4661.89
BNB 636.41
SBD 7.33