Steem SEA Contest (ครั้งที่ 37) : กับกิจกรรม Photography Contest- A Better Life With Steem [#betterlife]

in Steem SEA5 months ago

thaisteemsea.jpg

สวัสดีครับพี่น้อง steemains ชาวไทย Steem SEA Contest (ครั้งที่ 37) กับการประกวดการโพสต์เรื่องราวผ่านกิจกรรม Photography Contest- A Better Life With Steem [#betterlife] จัดโดยชุมชน Steem SEA ซึ่งเป็นชุมชนที่เปิดให้กับ Steemians จากทั่วโลกและโดยเฉพาะสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถเขียนเป็นภาษาของประเทศตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการโพสต์เล่า เรื่องราวในชีวิตของแต่ละคน

รอบสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2564

การประกวดมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของ steemains ทุกคนทั่วทั้งแพลตฟอร์มและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ภายใต้คอนแซป A Better Life With Steem โดยใช้แท๊ก [#betterlife] โดยได้กำหนดหัวข้อการโพสต์ดังนี้

 • The Diary Game ใช้แท๊ก [ #thediarygame ] > เป็นการเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันเหมือนการเขียนไดอารี่
 • Acts of Kindness ใช้แท๊ก [ #actsofkindness ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คน การแสดงออกถึงความเมตตาปราณี
 • Planet Positives ใช้แท๊ก [ #planetpositives ] > เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและหรือแนวคิดในเชิงบวก
 • Grow Your Own ใช้แท๊ก [ #growyourown ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของเรา
 • Crafty Content ใช้แท๊ก [ #craftycontent ] > เรื่องราวเกี่ยวกับความทะเล้น สนุกสนาน หรืออาจเป็นงานฝีมือ
 • Crypto and Me ใช้แท๊ก [ #cryptoandme ] > เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้คริปโตและการมีส่วนร่วมกับคริปโตของเรา
 • Mind, Body and Spirit ใช้แท๊ก [ #mindbodyspirit ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ภายใน จิตวิณญาน
 • Learn With Steem ใช้แท๊ก [ #learnwithsteem ] > เรื่องราวเกี่ยวความรู้ของ Steem

โดยมีกติกาการแข่งขันดังนี้

 • เราต้องเข้าร่วมในหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันข้างต้นตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2021
 • ภาพถ่ายที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ต้องมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมประจำวันของเรา
 • วัตถุต่างๆ ในภาพต้องเป็นตัวเราหรือคนอื่นได้
 • ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับของเราและไม่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอื่น
 • รายการของเราจะต้องโพสต์ใน Steem SEA และเราต้องสมัครสมาชิก Steem SEA Community
 • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีม steem SEA

โดยมีรางวัลทั้งหมดคือ 10 STEEM มอบให้โดย @anroja

รางวัลที่ 1: 4 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 2: 3 STEEM Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 3: 2 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 4: 1 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 5: Upvote 20% จาก @ steemcurator08

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่าเรื่องราวผ่าน steemit.com
ด้วยความปราถนาดี
@steemthai

ขอบคุณผู้สนับสนุนพวกเราชาวไทย
@anroja
@nazarul

linesteemthai-1.png

คำแนะนำที่น่าสนใจ

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

linesteemthai-1.png

ร่วมมอบพลัง Steem Power เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย และรับผลตอบแทน

50 100 200 300 400 500 1,000

linesteemthai-1.png

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56898.72
ETH 4526.78
BNB 619.37
SBD 7.16