Antalya Side Trip///Antalya Side Gezisi

in Steem-Travelers2 months ago (edited)

Hello Dear Friends,

Today I want to talk to you about the Side trip I went to last year. I live in antalya. It is approximately one and a half hours from Side to Antalya. Side, which opened its doors to the Macedonian king without any resistance during Alexander the Great's Anatolian campaign (334 BC), later turned into a large coin printing center established by Alexander the Great.

Merhaba Sevgili Dostlar,

Bugün sizlerle geçen yıl gitmiş olduğum Side gezisinden bahsetmek istiyorum. Ben Antalya da yaşıyorum. Side Antalya arası yaklaşık bir buçuk saattir. Side Büyük İskender'in Anadolu seferinde (MÖ 334 ) hiçbir direniş göstermeden kapılarını Makedonya kralına açan Side, sonraları İskender'in kurmuş olduğu büyük bir sikke basım merkezine dönüşmüş.

WhatsApp Image 2021-11-27 at 15.22.47.jpeg

When you set foot in Side, you think that you are wandering through the old memories of history. The port, the sea. ancient cities and theatres. It is a city of unique beauty with its baths and tombstones. When you think about the wars to take this city, you can see how much of a cultural center it was in the Eastern Mediterranean. You can find horse carriages in the center to wander around the city. Or you can get on the closed long cars with small diameter wheels. Since I went in the middle of July, the weather was really hot, you can take a hat or a small umbrella with you for sightseeing. You must have water, you are thirsty from the heat while walking.

Side'ye ayak bastığınızda kendinizi tarihin eski anılarında gezinti yaptığınızı düşünüyorsunuz. Limanı ,denizi. antik kentleri, tiyatroları. hamamları ve mezar taşları ile eşsiz güzellikte bir kenttir. Bu kentti almak için yapılan savaşları düşündükçe Doğu Akdeniz' de ne denli bir kültür merkezi olduğunu görebilirsiniz. Kentti dolaşmak için merkez de at arabaları bulabilirsiniz. Ya da küçük çaplı tekerli kapalı uzun arabalara da binebilirsiniz. Ben Temmuz ortasında gittiğim için hava gerçekten çok sıcaktı, gezmek için yanınıza şapka veya küçük bir şemsiye alabilirsiniz. Suyunuz mutlaka olmalı, gezerken sıcaktan susuyorsunuz.

WhatsApp Image 2021-11-27 at 15.20.33.jpeg

I really liked Side's museum. This museum, which was built in the 2nd century, is located in a bath building that has survived to the present day with some additions made in the 5-6th century. This is a bath from the Roman period.

Benim Side'nin müzesi çok hoşuma gitti . 2. yy da yapılan bu müzede 5-6 yy bazı eklentiler yapılarak günümüze kadar ulaşmış bir hamam binasında bulunuyor. Burası Roma Döneminden kalan bir hamammış.

WhatsApp Image 2021-11-27 at 15.19.10.jpeg

Among the exhibits, statues, torso portraits, embossed sarcophagi and ostotheques, tomb stelae, inscriptions, altars, amphorae (structures used to carry grain, olives, olive oil and wine), most of which were found in the excavations of the ancient city of Side, architravy (beam built on a column) column The headline and the coins attract a lot of attention.

Sergilenen eserler arasında çoğunluğu Side antik kenti kazılarında bulunan heykel, torsa portreler, kabartmalı lahit ve ostotekler, mezar stelleri, yazıtlar, sunaklar, amphoralar( tahıl, zeytin, zeytinyağı ve şarap taşımak için kullanılmış olan yapılar ) arşitravy ( Bir sütün üzerinde kurulan kiriş ) sütun başlığı ve sikkeler çok dikkat çekiyor.

WhatsApp Image 2021-11-27 at 15.17.25.jpeg

tall for now dear friends from Side, See you again. Stay safe..

Side den şimdilik bu kadar sevgili dostlar , Tekrar görüşmek üzere Sağlıcakla kalın..

Ms. @baycan advised me to write in this community, and I was happy to write in your community. I will join the Trail. I will delegate to your community when my SP power increases. I would be glad if you support my article. @papi.mati

Bu toplulukta yazmayı bana @baycan hanım yazmamı tavsiye etti topluluğunuz da yazı yazmaktan mutluluk duydum. Trail e katılacağım. SP gücüm artınca topluluğunuza delege yapacağım. Yazımı desteklerseniz sevinirim. @papi.mati

Sort:  
 2 months ago 

Hey,

Thank you very much for sharing your post in Steem-Travelers. We enjoyed reading it a lot :)

plagiarism-freeYES
#steemexclusiveYES
#club5050YES
Verified userNO
Bot-freeYES

It’s recommended to make the verification of the account in our community. Verified users are more often selected to the booming support

 2 months ago 

Hello, I'm so glad you like my article. I want to get myself approved from the link you sent, but the link doesn't open on my phone.

IMG-20211127-WA0019.jpg

 2 months ago 

Welcome to the Steem Travelers community!

obraz.png

 2 months ago 

We're [I'm] glad to be here . I'm so happy to be here

 2 months ago 

Your post has been beautiful. Your pictures are beautiful. Thank you for sharing these with us. I'd like to visit places in your area. Thank you.

#Travelers-say

 2 months ago 

Thank you very much 🙏

 2 months ago 

The architecture that I can see in the picture is very beautiful. I liked the architectural columns the most. Good luck to you and thank you so much for sharing your beautiful travel story with us.

#travelers-say

 2 months ago 

Thank you very much 🙏

Beautiful place friend. The images are beautiful. It is good to know those places through you. Thank you very much for the recommendations when visiting it. Really, we must be prepared if it is hot and walk with water to be hydrated. Thanks for sharing with us. Greetings.

#travelers-say

 2 months ago 

Glad you like it. Thank you so much

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37013.14
ETH 2483.64
USDT 1.00
SBD 4.06