poliester 1

in Rumancommunity2 months ago

poliester 1

Poliesterul este un tip de polimer care este durabil, dar nu are higroscopicitate. Se încălzește slab, nu se încrețește ușor și nu își schimbă bine forma.

Mulți oameni confundă țesătura din poliester cu cea impermeabilă, dar nu are funcție impermeabilă și are funcția de absorbție și descărcare rapidă.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.06
JST 0.048
BTC 39539.01
ETH 2313.18
USDT 1.00
SBD 6.84