Blockchain Fintech 2

in Rumancommunity2 months ago

Blockchain Fintech 2

Fintech, Techfin, Blockchain FinTech, DeFi și CeFi sunt toate celelalte nume ale finanțelor inovatoare care au schimbat serviciile financiare tradiționale. Deși expresiile variază, toate simbolizează schimbări în industria financiară care nu s-au schimbat de cel puțin câteva decenii.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.06
JST 0.048
BTC 39539.01
ETH 2313.18
USDT 1.00
SBD 6.84