Solana (SOL) dosahuje nových výšin; Atomové swapy zvedají Monero (XMR); Dogecoin zavyl na měsíc: Zprávy z coinů

in Altcoinová komunita19 days ago

#zpravyzcoinu se tentokrát týkají Solany, Monera a pochopitelně také Dogecoinu, který zaznamenal enormní hype.

https://kryptohodler.cz/solana-sol-dosahuje-novych-vysin-atomove-swapy-zvedaji-monero-xmr-dogecoin-zavyl-na-mesic-zpravy-z-coinu/

bitcoin-auto.webp

Coin Marketplace

STEEM 1.08
TRX 0.14
JST 0.128
BTC 56607.45
ETH 4063.61
BNB 669.25
SBD 6.92