You are viewing a single comment's thread from:

RE: Eminönü gezisi! 🇹🇷

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Qardaş ölkə TÜRİYƏYƏ AZƏRBAYCANDAN bol-bol SALAMLAR🇦🇿🇹🇷 Afiyət olsun. Hər gününüz xeyirli-bərkətli, sevgi-dua dolu keçməsi diləyi ilə ALLAH yar və yardımcınız olsun. AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Sort:  
 2 months ago 

Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için 🙏 Azerbaycana selamlar 🤗

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23