Sort:  

Muryosef lanangin pito ka lawod dong purya usog.wahaha