You are viewing a single comment's thread from:

RE: Healthy brownie | My favourite! 👩‍🍳💗||sfcharity50pc

in SteemFoods2 months ago

çok lezzetli bir tatlı tarifinebbenziyor canım benim. Senin o güzel ellerinden daha da lezzetli olduğuna eminim. Ellerine sağlık canım 🤗 Bu arada damak çikolatasını ben de çok severim 😻🤗

Sort:  
 2 months ago 

Çook teşekkür ederim canım benim 🤗 Birgün birlikte yeme dileğiyle 🙏💗

İnşallah tatlışım 😍

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 47427.77
ETH 3969.71
BNB 548.52
SBD 5.53