You are viewing a single comment's thread from:

RE: Healthy brownie | My favourite! 👩‍🍳💗||sfcharity50pc

in SteemFoods4 months ago

çok lezzetli bir tatlı tarifinebbenziyor canım benim. Senin o güzel ellerinden daha da lezzetli olduğuna eminim. Ellerine sağlık canım 🤗 Bu arada damak çikolatasını ben de çok severim 😻🤗

Sort:  
 4 months ago 

Çook teşekkür ederim canım benim 🤗 Birgün birlikte yeme dileğiyle 🙏💗

İnşallah tatlışım 😍

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 42638.72
ETH 3256.70
BNB 472.81
SBD 4.89