Potato dumplings with meat - culinary journeys from bed in the bedroom to the table in the dining room

in SteemFoods4 months ago

kl02.jpg

Pyzy ziemniaczane z mięsem, czyli podróże kulinarne z łóżka w sypialni do stołu w jadalni

ENPL
Ingredients for stuffing (filling): pork meat (preferably lean pork ham), vegetables for the broth: carrot, parsley (root), celery, leek (as for broth), spices for the broth: salt, pepper (a lot of pepper) ), bay leaf, allspice.Składniki na farsz (nadzienie): mięso wieprzowe (najlepiej chuda szynka wieprzowa), jarzyny do wywaru: marchewka, pietruszka (korzeń), seler, por (jak na rosół), przyprawy do wywaru: sól, pieprz (dużo pieprzu), liść laurowy, ziele angielskie.

P1100218.JPG

ENPL
Meat stuffing (filling): Boil the pork meat with vegetables (soup vegetables) and season it like broth. After cooling down, grind in a meat grinder, add fried onion and carrots boiled in stock (only carrots, the rest of the cooked vegetables are not suitable for stuffing). Knead everything into a fairly thick mass, add the stock to obtain the right consistency, season to taste with salt and ground pepper (I like a lot of pepper).Farsz mięsny (nadzienie): Mięso wieprzowe gotujemy z warzywami (włoszczyzna) i doprawiamy jak rosół. Po ostygnięciu mielimy w maszynce do mięsa dodając podsmażoną cebulę, oraz gotowaną w wywarze marchewkę (tylko marchewkę, reszta gotowanych warzyw nie nadaje się do farszu). Całość wyrabiamy na dość gęstą masę, dodając wywar w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji, doprawiamy do smaku solą i pieprzem mielonym (ja lubię dużą ilość pieprzu).

kl12.jpg

ENPL
Ingredients for the dough: potato flour (starch), potatoes, egg, spices, salt.Składniki na ciasto: mąka ziemniaczana (skrobia), ziemniaki, jajko przyprawy, sól.

kl10.jpg

kl15.jpg

ENPL
Dough: Boiled potatoes (about 0.7 kg) are minced with a meat grinder or pressed through the press. Add one egg and potato flour (starch). The amount of added potato flour should be dosed by feeling - When kneading the mass, it must not be too thin or too thick, and it must enable plastic processing (a bit like modeling clay).Ciasto: Ugotowane ziemniaki (około 0,7 kg) mielimy maszynką do mięsa, lub przeciskamy przez prasę. Dodajemy jedno jajko oraz mąkę ziemniaczaną (skrobia). Ilość dodanej mąki ziemniaczanej dawkujemy na wyczucie - Podczas wyrabiania masy nie może ona być zbyt rzadka, ani zbyt gęsta i musi umożliwiać plastyczną obróbkę (trochę jak plastelina modelarska).

kl04.jpg

kl09.jpg

ENPL
Preparation: Shape the dough (preferably with your hands) into small bowls and put the meat stuffing inside. The amount of stuffing depends on your own predispositions. Some prefer more dough and less stuffing, or vice versa, more meat and thinner dough. We seal the whole thing and form a ball in our hands. Throw the dumplings prepared in this way onto salted, boiling water. Cook the dough until it is soft, taking care not to overcook it. Serve with the onion, fried in vegetable fat.Przygotowanie: Ciasto formujemy (najlepiej na ręce) w małe miseczki i nakładamy do środka farsz mięsny. Ilość farszu uzależniona od własnych predyspozycji. Jedni wolą więcej ciasta, a mniej farszu lub też odwrotnie więcej mięsa a cieńsze ciasto. Zaklejamy całość i formujemy w rękach kulę. Tak przygotowane pyzy wrzucamy na osoloną gotującą się wodę. Gotujemy do miękkości ciasta, uważając aby się nie rozgotowało. Podajemy z podsmażoną na tłuszczu roślinnym na złoto cebulką.

kl07.jpg

kl06.jpg

kl05.jpg

kl11.jpg

Smacznego / enjoy your meal 😊

kl03.jpg

kl01.jpg

ornament11a.png

Photo: Panasonic Lumix FZ82, November 2020, Silesia, Poland
© Copyright marianomariano
all photos and video were taken by me and are my property
own study

eaten pieces - plus 10

Sort:  
 4 months ago 

Przygotowane przez Ciebie jedzenie wygląda wyjątkowo smakowicie. Chcielibyśmy oddać dobry głos na ten przepis, ale w społeczności SteemFoods głosujemy tylko na # posty wyłącznie dla steem. Nie możemy zapewnić obsługi głosowania dla postów wcześniej udostępnionych w innym łańcuchu bloków. Możemy dać dobre wsparcie w głosowaniu tylko wtedy, gdy tworzysz treści specyficzne dla łańcucha bloków steem. Możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o społeczności SteemFoods, klikając poniższe linki.

Coin Marketplace

STEEM 1.25
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 60100.19
ETH 2151.65
BNB 604.09
SBD 9.04