You are viewing a single comment's thread from:

RE: Propásli jste Uniswap? BlockFi nabízí registrační bonus 25 až 250 $, ale pouze do pátku!

in KryptoHodler8 months ago (edited)

Kdo ví, já jsem třeba dostal bonus od mbank, když jsem si otevřel účet zdarma. Háček v tom nebyl, je to výhodný účet a používám dodnes, ale když jsem pak zkusil za slušnou odměnu pozvat další, každý říkal přesně tohle, bál se, že nic není zadarmo a všude je háček. A tak nic nedostal ani on, ani já...