Steem thailand Contest ครั้งที่ 4 : Easy Steem for Everyday by Steem thailand

in Steem Thailand4 months ago

easysteem.jpg

สวัสดีพี่น้อง steemains ชาวไทย เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ได้ร่วมสนุกและชิงรางวัลจากการโพสต์ และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนไทยของเรา เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทีมงาน steem thailand จึงจัดกิจกรรมให้ พี่ๆน้องๆ ได้ร่วมกันโพสต์หรือเล่าเรื่องราวภายใต้คอนเซ็ป Easy Steem for Eaveryday ทำให้ steemit เป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันกันครับ

กิจกรรม Steem Thailand Contest จะมีรอบการประกวดหรือร่วมแข่งขันครั้งที่ 4 โดยเริ่มในวันที่ 30 กรกฏาคม ถึง 6 สิงหาคม 2564

โดยพี่ๆ น้องๆ สามารถนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันเหล่านี้ มาโพสต์และเล่าใน steemit.com มีหัวข้อต่อไปนี้

 • The Daily Eat > เล่าเรื่องอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ในแต่ละมื้อ ควรให้ครบทั้ง 3 มื้อ และถ่ายรูปเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารในแต่ละมื้อ เช่น ร้านที่ทาน อาหารที่ทาน รสชาด คุณประโยชน์ หรือที่มาที่ไปของอาหารมื้อนั้นๆ โดยใช้แท๊ก #thedailyeat

 • The Daily App > เล่าเรื่อง Application ที่ใช้ในแต่ละวัน พี่ๆน้องๆ ใช้ app อะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง ทำไมถึงชอบ App นั้นๆ ประโยชน์คืออะไร โดยใช้แท๊ก #thedailyapp

 • The Daily Work > เล่าเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำในแต่ละวัน สถานที่ ประเภทงาน ความสำเร็จของงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ไข อุปสรรค สิ่งที่เจอที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวันนั้นๆ โดยใช้แท๊ก #thedailywork

 • The Daily Emotion > เล่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ว่าวันนั้นๆ เจออะไรบ้าง อารมณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างไร วันนั้นๆ มีอารมณ์กี่อารมณ์ เกิดจาอะไร แก้ไข หรือรู้ตัวได้อย่างไร มีข้อคิดอะไรบ้าง โดยใช้แท๊ก #thedailyemotion

และเพื่อให้ทีม Steem thailand เห็นโพสต์ขอให้ พี่ๆน้องๆ เข้าร่วมกลุ่ม Steem Thailand https://steemit.com/trending/hive-166462 และโพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มนี้นะครับ และขอให้ใช้แท๊ก #easysteemforeveryday เป็นแท๊กแรก จากนั้นตามด้วยแท๊กหัวข้อกิจกรรมที่เข้าร่วม

เกณฑ์การตัดสินรางวัลมีดังนี้นะครับ

 • ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันข้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม ถึง 6 สิงหาคม 2564
 • ติดแท๊กได้ถูกต้อง และโพสต์ในกลุ่ม Steem Thailand
 • เรื่องราวนั้นต้องเป็นเรื่องของเราเอง และรูปภาพต้องเป็นของเราเอง โดยให้โพสต์รูปประมาณ 2 - 8 รูป และประมาณ 200 คำพูด
 • เรื่องราวต้องไม่เป็นการดูหมิ่นหรือเหยียดทำให้เกิดความเกลียดชัง
 • ทุกๆ วันจะคัดเลือก 5 โพสต์ เพื่อเข้ารอบชิงรางวัลในรอบนั้นๆ
 • ประกาศผลรางวัลกิจกรรมหลังจบการแข่งขัน 1 วัน คือวันที่ 7 สิงหาคม 2564 สำหรับรอบที่ 4
 • ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับของเราและไม่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอื่น
 • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีม steem thailand

รางวัลมี ทั้งหมด 11 STEEM

 • รางวัลที่ 1 จะได้รับ 4 STEEM
 • รางวัลที่ 2 จะได้รับ 3 STEEM
 • รางวัลที่ 3 จะได้รับ 2 STEEM
 • รางวัลที่ 4 จะได้รับ 1 STEEM
 • รางวัลที่ 5 จะได้รับ 1 STEEM

วันนี้จึงขอแจ้งในเบื่้องต้น ให้ทุกคนทราบ และในวันพรุ่งนี้ เราจะประกาศเงื่อนไข เกณฑ์และรางวัลต่างๆ ให้ทราบต่อไป
และขอเชิญชวนให้ติดตาม และมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมของ Steem Thailand กันเยอะๆนะครับ
แล้วพบกัน

มาเข้าร่วมกิจกรรม Steem Thailand Contest กันเยอะๆครับ เพื่อให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และให้ผู้สนับสนุนได้เห็นในความมุ่งมั่นของพวกเรา จะได้มีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคต

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่าเรื่องราวผ่าน steemit.com
ด้วยความปราถนาดี
@steemthai

ขอบคุณผู้สนับสนุนพวกเราชาวไทย
@anroja
@nazarul

linesteemthai-1.png

คำแนะนำที่น่าสนใจ

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

linesteemthai-1.png

ร่วมมอบพลัง Steem Power เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย และรับผลตอบแทน

50 100 200 300 400 500 1,000

linesteemthai-1.png

Sort:  

I think the contest is too difficult and has too many rules! Blogging should be more creative, free and enjoyable to experience.

The reward is very little, but the conditions for the contests are very hard. There is no balance! You could do our own easy and cheerful contest where people don’t have to spend four to five hours on a post which will get less than ten cents! At least bloggers are happy while making the post.

Be free and independent!
Don’t let money from others to dictate what we could do with our imagination!

Freedom and liberty and self-respect!
Don’t exchange these for money!
Our voice should be heard!

You should start your own contest!
Return all the fund!
Get back your self-esteem and respect!

Control is no good! Be free!

ขอบคุณมากสำหรับการสะท้อนความคิดเห็น มันเป็นประโยชน์มากสำหรับเรา เพราะเราคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นง่าย แสดงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นอาจไม่ถูกต้อง เราจะนำทุกๆ ความคิดเห็นมาปรับปรุง เพื่อประโยชน์ของชุมชนไทย ขอบคุณอีกครั้ง

Be free! Breathe freely without other people’s rules! We are not a colony!

There is not much time left to enjoy life!

You have no knowledge of what will happen in the future.

Let people be happy and be themselves!

Time is short! We might all die because of the jabs next year! Over one million people in America have died after taking the second jab!! You must find out the truth! So you could save your family and friends!

These platforms will die soon because they
all got the jabs!

Wake up! Look outside Thailand, see what’s really happening! Drug companies and politicians want only money and power.

Stay healthy!

อยู่กับปัจจุบัน น่าจะดีที่สุด อนาคตและอดีต คือทุกข์ แต่ก็ยากส์ที่ใครจะอยู่กับปัจจุบันขณะได้ ผลที่ทั่วโลกได้รับตอนนี้ ก็มาจากเหตุที่สร้างกันขึ้นมา ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น เห็นด้วยกับการสนุกในการใช้ชีวิต

Buddhist teaching is very practical and relevant.

ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรม บุญกุศลที่สั่งสมไว้ การรักษาศีล สติสัมปชัญญะ
ศีลคือเกราะป้องกันภัยอย่างหนึ่ง

Good luck.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25