You are viewing a single comment's thread from:

RE: Showcase April: collection of colorful photos from Guatape

in OCD10 months ago

Kolumbie je nádherná země, v budoucnu to bude, díky dnes mnohem lepší bezpečnostní situaci než kdysi, určitě turistický tahák. :-)

Sort:  

To máš pravdu :) Ale chvíli to ještě potrvá. V některých částech jsme se fakt necítili dobře a to jsme za sebou měli trénink v podobě téměř dvou let života v Mexiku :D

To věřím.