WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

in OCD11 months ago

DSCF4066fs_crhive.jpg


Today at a flea market we had the opportunity to meet, after a long time, our member @hadzijaz. He is recuperating after an unusual and very dangerous fishing accident. So much on my recommendation of fishing as an ideal sport in the previous walk…

Let’s go back to our @hadzijaz. He took the walking opportunity to speed up his recovery, meeting friends and catching some useful little things from the market offer…

Данас смо имали прилику да после дужег времена, на бувљој пијаци сретнемо нашег члана @hadzijaz. Он је реконвалесцент после необичне и нимало наивне незгоде на пецању. Толико о мојој препоруци пецања као идеалног спорта у претходној шетњи…

Вратимо се нашем @hadzijaz. Он је искористио прилику да опоравак убрза шетњом, сретне се с пријатељима и улови понеку корисну ситницу из понуде…For example, after an accident he was forced to renew his fishing equipment…

На пример, после незгоде принуђен је да обнови свој прибор за пецање…

DSCF4046fs_crhive.jpgAnd then, during the search, one always comes across old friends. This is Prle, a childhood friend.

А онда, током потраге, увек човек наиђе и на старе пријатеље. Ово је Прле, другар из детињства.

DSCF4064fs_crhive.jpgYou also may came across friends who had not yet had a chance to grow old. Bosilyka is here every week with almost the whole family.

А наиђе се богами, и на пријатеље који још нису стигли да остаре. Сваке недеље ту је Босиљка са готово читавом породицом.

DSCF4068rot_crhive.jpgNaturally, we will not refuse anyone who is looking for a photo, such as this gentleman, who is ready and in the mood for the upcoming elections. I didn’t ask him for a name, but I hope we’ll meet again.

Наравно, нећемо пропустити никог ко тражи снимак, као што је овај господин, већ спреман и расположен за предстојеће изборе. Нисам га питао за име, али се надам да ћемо се поново срести.

DSCF4054_crfshive.jpgThe weather was nice, but the clouds were gathering to prepare a riots…

Време јесте било лепо, али облаци су почели да припремају демонстрације…

DSCF4025fshive.JPG…and that is why it may not be a bad idea to buy an umbrella in time, while there are still some in the offer today. A wise decision. Just a few hours later, it was heavily raining.

…и зато можда није лоше благовремено купити кишобран, док их још има у данашњој понуди. Мудра одлука. Само неколико сати касније, пљуштала је киша.

DSCF4065fshive.JPGIf you need branded sports sneakers, our @hadzijaz will recommend the best shop at the entire market.

Ако су вам неопходне фирмиране спортске патике, ту ће вам наш @hadzijaz препоручити најбољу радњу на целој пијаци.

DSCF4073_crfshive.jpgThese are very beautiful, but we will return for them only when we heal sore bones 😃

Ове су много лепе, али вратићемо се по њих тек кад санирамо костобољу 😃

DSCF4070hive.JPGBy the way, @hadzijaz is also a regular in the very beautiful new church of St. Lucas, which is located in the immediate vicinity.

Иначе, @hadzijaz је редован и у веома лепој новој цркви Светог Луке која се налази у непосредној близини.

DSCF4080hive_cr.jpgAnd finally, a meeting with another friend who did not get to grow old… Mrs. Olga spent the best part of her youth abroad.

И на крају сусрет са још једном пријатељицом која није стигла да остари… Госпођа Олга провела је најбољи део младости у иностранству.

DSCF4079fs_crhive.jpg

DSCF4076hive.JPGThere, you see why the flea market is so attractive that sometimes it is really hard to leave out of it 😉

Ето видите зашто је бувља пијаца толико привлачна да је понекад са ње заиста тешко отићи 😉

DSCF4090rotfs_crhive.jpgSee you next week! 😉All the photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

Видимо се идуће недеље! 😉Све фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективoм Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Instant Access to Steemit


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Hi @lighteye, your post has been upvoted by @bdcommunity courtesy of @priyanarc!


Support us by setting us as your witness proxy and/or by delegating STEEM POWER.

20 SP50 SP100 SP200 SP300 SP500 SP1000 SP

JOIN US ON

Thank you for your support, @bdcommunity

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.15
JST 0.140
BTC 59113.97
ETH 3814.91
BNB 650.58
SBD 7.79