You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bugün Ne Yazsam?

in Steemit-Türkiye ☪2 months ago

Sevdiğim konular ile ilgili yazı yazmayı seviyorum. Bir konu hakkında zorla yazı yazarken tıkanıyorum. Kelimeler, cümleler ortaya çıkmak istemiyor sanki. İlgi alanım içinde olan konular ile yazı yazarken kelimeler ardı ardına sıralanıyor.
Paylaşımınız benim için çok yararlı oldu. Teşekkür ediyorum :)

Sort:  

Duyulan heyecan (ya da hissedilen bıkkınlık) okura yansıyor bir biçimde.