You are viewing a single comment's thread from:

RE: 21. Yüzyılın İnanışları

in Steemit-Türkiye ☪5 months ago

Dinler; toplumların her zaman için en zayıf noktası olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bunu fırsat bilenler dini çok güzel kullanarak insanları sömürmeye devam edecektir. Yazını okurken keyif aldım. Biraz daha uzun olsada devam etsem diye düşünmedim değil :)

Sort:  

Teşekkürler. Beğenmene sevindim.