You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit-Türkiye Topluluğu Etkinlikleri 3 | Türk kullanıcıların 500-1000-5000 SP Hedefe Ulaşma Etkinliği | Turkish users 500-1000 SP Power Reach Event - Active Posts Increased

in Steemit-Türkiye ☪5 months ago

Topluluğun gelişimi açısından harika bi adım. Topluluğumuzdaki herkesin bu konuda tutumu gerçekten çok güzel sp arttırmak için bir yarış içerisindeler umarım kısa sürede güzel günler göreceğiz :)

Sort:  
 5 months ago 

Herkesin aynı bilinçte olması önemli 👍