You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit -Türkiye Yarışma #4 Mesleğinizi Tanıtın Ben Bir Öğretmenim .

in Steemit-Türkiye ☪4 months ago

Mesleğini o kadar güzel anlatmışsin ki keşke bütün öğretmenler senin gibi olsa diye düşündüm. Öğretmenini seviyorsan o derste başarılısındir.
Güzel ve akıcı bir post olmuş ellerine sağlık

Sort:  
 4 months ago 

Teşekkür ederim. İnsan mesleğini severek yapıyorsa güzel şeyler ortaya çıkıyor ☺️🙏

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56409.75
ETH 4502.38
BNB 613.96
SBD 7.18