You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit -Türkiye Yarışma #4 Mesleğinizi Tanıtın Ben Bir Öğretmenim .

in Steemit-Türkiye ☪4 months ago

Öğretmenlik için yaratılmışsiniz, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz ve nice gençlere geleceği için ışık oluyorsunuz. Sizin gibi bu işi kalbiyle yapan öğretmenlerin çoğalması dileğiyle.. Minnettarız sizlere 🤲🥰

Sort:  
 4 months ago 

Çok teşekkür ederim 🙏☺️

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 47480.10
ETH 3925.19
BNB 538.37
SBD 5.66