You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit -Türkiye Yarışma #4 Mesleğinizi Tanıtın Ben Bir Öğretmenim .

in Steemit-Türkiye ☪4 months ago

Öğretmenlik için yaratılmışsiniz, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz ve nice gençlere geleceği için ışık oluyorsunuz. Sizin gibi bu işi kalbiyle yapan öğretmenlerin çoğalması dileğiyle.. Minnettarız sizlere 🤲🥰

Sort:  
 4 months ago 

Çok teşekkür ederim 🙏☺️

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49193.22
ETH 4116.36
BNB 561.89
SBD 5.97