You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit -Türkiye Yarışma #7 / Steemit bana neler kazandırdı? 🌈👸💸🙏

in Steemit-Türkiye ☪3 months ago

Çünkü hayat bana istediğimi başka şekiller de verecekti emindim..

Güzel kalplerin yolu hep aydınlığa çıkar, görünmez bir el bütün güzellikleri önüne serer sen yeter ki Rabbine güven.. Daha nice istediklerinin tez zamanda gerçekleşmesi dileğiyle..

Sort:  
 3 months ago 

Amiin canım benim amin 🙏 Senin de güzel kalbinde ne varsa hepsi gerçek olsun 💗🤍

 3 months ago 

🤲🤗😍

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12