Hello Steemit Family. I am new here[EN]/[TR]

in WORLD OF XPILARlast month


Source

[EN]Hello again, Steemit Family.

I'm new to this platform yet. I do not like writing İntroduceyourself writing, but I felt the need to write on incoming requests. I live in Turkey. I'm very interested in anything that can happen. I take it as my duty to write, tell people and speak the truth. Before the Blurt platform, I also wrote on similar platforms. Since I have health problems, I cannot always take care of it.

[TR]Tekrar merhaba, Steemit Ailesi.

Bu platformda henüz çok yeniyim. İntroduceyourself yazısı yazmayı pek sevmem, ama gelen istek üzerine yazma gereği
hissettim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Olabilecek her şeyle fazlasıyla ilgiliyim. Yazarlık yapmayı, insanlara bir şeyler anlatmayı ve doğruları konuşmayı kendime görev bilirim. Blurt platformundan önce benzeri platformlarda da yazarlık yapmıştım. Sağlık problemlerim olduğundan dolayı sürekli ilgilenemiyorum.

Sort:  

Welcome to Steemit @mecurry :)

Your post is manually rewarded by the
World of Xpilar Community Curation Trail

join the World of Xpilar Curation Trail, info can be found here

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19