You are viewing a single comment's thread from:

RE: Short Story - Interactive Poetry

in WORLD OF XPILAR5 months ago

Beğenmene sevindim. 3 yıl önce yazmıştım bu öyküyü. Dün dönüp okuyunca benim de hoşuma gitti.

Bari Türkçesini yazayım ilgili kısmın :) "Kendisinin üzerine katlanmış, hatta kendisine gömülmüş tipler vardır. Kendisini öylesine çoğaltmış ki artık bir balık gibi kendi ağına takılmış. Özgüç öyledir işte."

Sort:  

Evet çok hoş hocam, ayrıca çeviri yapınca farklı çıkıyormuş teşekkür ederim Türkçe çevirisi için :))