You are viewing a single comment's thread from:

RE: Short Story - Interactive Poetry

in WORLD OF XPILAR5 months ago

'' Bazı türler kendi üzerine katlanır, hatta kendi içlerine gömülür. Tıpkı Özgüç gibi kendilerini bir balık gibi kendi ağlarında sıkışıp kalacak kadar çoğalıyorlar. ''; Hocam bu öykünüz de diğer öyküleriniz gibi keyifli ve anlamlıydı teşekkür ederim :))

Sort:  

Beğenmene sevindim. 3 yıl önce yazmıştım bu öyküyü. Dün dönüp okuyunca benim de hoşuma gitti.

Bari Türkçesini yazayım ilgili kısmın :) "Kendisinin üzerine katlanmış, hatta kendisine gömülmüş tipler vardır. Kendisini öylesine çoğaltmış ki artık bir balık gibi kendi ağına takılmış. Özgüç öyledir işte."

Evet çok hoş hocam, ayrıca çeviri yapınca farklı çıkıyormuş teşekkür ederim Türkçe çevirisi için :))