You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chicken skewers

in SteemWomen Club7 months ago

Harika görünüyor. Fırında çok lezzetli olur. Emirhan'a versem her gün tavuk yer 😄 Bugün yemeğe size geliyoruz 😊 Ellerine ve emeğine sağlık 😊

Sort:  
 7 months ago 

Bende tavuğu çok severim. Emirhan mutlaka denemeli.
Birlikte yemek yemeyi çok isterdim.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49193.22
ETH 4116.36
BNB 561.89
SBD 5.97