You are viewing a single comment's thread from:

RE: Duyduk Duymadık Demeyin ....Steemit Gün'ü Yapıyoruz.

in Steem Activity Club3 months ago

@ispin bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz. Bizimde yapabileceğimiz bişey olursa lütfen bizi de bilgilendirin. Katılan arkadaşları da teşekkür ediyorum 🙏

Sort:  

Sizin katkılarınızın yanında bizimde küçük bir tuzumuz bulunsun:)