Sort:  
 6 months ago 

topluluğumuzda bizde kaliteli gönderi seçmeye başladık. bilginiz olsun. umarım seçtiğimiz gönderiler küratörler tarafından oylanır en azından bu şekilde daha fazla katkı sağlamış oluruz. onun için bol bol gönderi bekliyoruz:)

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07