Sort:  

Resimleri çektim hazırladım. sarma ve biber dolması tarifi ilk fırsatta paylaşacağım. 😊

Bekliyoruz canım

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84