ชุดใหญ่ไฟก...

in WhereIN2 months ago

ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
สวัสดีครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของกินอีกเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเวลาน้อยก็เลยไม่ได้เก็บภาพนะครับแต่ละอาจารย์มาไว้ให้นะครับจากว่าสมาชิกหิวมากก็เลยไม่ทันได้ถ่ายครับไม่ดีพี่ไรก็จัดการสังหารเครียดสำหรับเมนูวันนี้ของเราก็เมนูอีสานภาคอีสานรสแซ่บรสจัดเช่นเคย

ถ้าใครได้ลิ้มลองก็จะรู้นะครับว่าเมนูไทยอีสานนั้นรสชาติเผ็ดร้อนขนาดไหนครับรสชาติจัดจ้านขนาดไหนเน้นเค็มเน้นรสเผ็ดจะไม่ค่อยเน้นหวานนะครับ ถ้าได้ทานหัวร้อนทันที OK ครับสำหรับตอนนี้ก็มาแค่ 2 รูปใหญ่ๆชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

Looks really healthy and tasty @tipu curate !shop

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

你好鸭,kolkamkwan!

@davidke20给您叫了一份外卖!

蛋糕

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

非常感谢你

delicious . !shop

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

是的,很好吃。

你好鸭,kolkamkwan!

@marygong77777给您叫了一份外卖!

新年快乐!

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

你好鸭 新年快乐!

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting me.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 1.30
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 60009.98
ETH 2153.41
BNB 500.04
SBD 8.73