สเต็กปลา ณ...

in WhereIN2 months ago

สเต็กปลา ณ.วันดีดี🥩🍛

สวัสดีครับสำหรับโพสต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่หนึ่งที่สนับสนุนนะครับก็คือสั่งสเต็กปลามาเพื่อให้น้องได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆในชุมชนของเรานะครับสำหรับชุมชน wherethai

สั่งมาอย่างเดียวไม่พอมีการตกแต่งให้ดูสวยงามให้ด้วยอีกต่างหาก ซึ่งปกติแล้วเมนูพวกนี้ผมจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกสำหรับผม ซึ่งหน้าตาที่ได้ก็จะดูสวยงามประมาณนี้ล่ะครับท่าน🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting me.

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

😋👍

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Thank you.😁

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.171
BTC 62377.15
ETH 2422.13
BNB 543.07
SBD 8.79