เกาเหลา,ข้...

in WhereIN2 months ago

เกาเหลา,ข้าวเปล่า มื้อเที่ยง@เตี๋ยวเหอะ
สวัสดีครับทุกท่านสำหรับโพสต์นี้นะครับมาอีกแล้วก็เราเข้าเปล่ามื้อเที่ยงนะร้านเตี๋ยวเหอะโจ้เป็นประจำถ้าผ่านมาแถวนี้ก็จะต้องแวะที่ร้านนี้แหละอร่อยสุดว่างั้น

กับภารกิจเดิมนะครับคือสนามหลวง 2 ต้นไม้มาเพิ่มในสวนไม่น้อยหน้าบ้าน เดี๋ยวพุธหน้าเดี๋ยวจะเอารูปสวนน้อยหน้าบ้านมาฝากเดี๋ยววันนี้ให้แม่บ้านจัดการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนได้มาหลายต้นเหมือนกันครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็จะมีเมนูที่สั่งกันไปนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูน้ำตกภูเขียวเส้นหมี่ขาวหมูน้ำตกเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาเหลาข้าวเปล่าของผมนี่เองครับก็ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 270 กว่าบาทครับรวมน้ำเปล่าด้วย

ฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ
https://ssudjai.com

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Coin Marketplace

STEEM 1.26
TRX 0.17
JST 0.178
BTC 63314.01
ETH 2519.12
BNB 542.85
SBD 9.32