ชานมไข่มุก...

in WhereIN2 months ago

ชานมไข่มุก @ไท่อี้🥤🧃

เครื่องดื่มระหว่าง นั่งรอราคาคับ ร่าจะดีไม่น้อยเลยกับการดื่มไปดูไป ยิ่งถ้าราคาไปในทางที่ดี

สำหรับร้านนี้เป็นร้านที่จัดจำหน่ายจากบริษัทโดยตรงครับ จะไม่มีแฟรนไชส์ขายเลยนะครับ พี่หนึ่งแก ลองไปสอบถามมาแล้ว เพราะเห็นว่าขายดีมากๆ 😋😁

ได้ขอมแล้วก็อร่อยดีครับ สมคำร่ำลือจริงคับ ไม่เชื่อก็ต้องลองเอง ถูกบอกทุกคนไหมก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคับ จะได้รู้ว่าลิ้นผมยังเหมือนคนทั่วไปอยู่หรือเปล่า เท่านี้ก่อนแล้วกัน เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ🙏👋
https://ssudjai.com

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting me.🙏😁🥰

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 1.35
TRX 0.12
JST 0.143
BTC 59122.41
ETH 2115.55
BNB 476.23
SBD 9.05