มาทานยำหมู...

in WhereIN2 months ago

มาทานยำหมูยอกันครับ😋🥗🧆
ทุกคนด้วยสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นการแนะนำเมนูอาหารอีกเช่นเคยครับผม

😋วันนี้ขอแนะนำยำหมูยอเป็นผลงานการยำของคุณแม่บ้านของผมเองครับก็วันนี้หลังจากที่กลับมาจากทำงานก็เข้าบ้านช้านิดนึงเพราะว่าต้องไปหาอุปกรณ์ที่จะต้องไปซ่อมใส่ในวันพรุ่งนี้ให้กับทีมงานก็เลยเข้ามาช้าเกือบชั่วโมงซึ่งปกติถ้ามาถึงบ้านก็จะมีกับข้าวเตรียมรอไว้อยู่แล้ววันนี้ก็เช่นกันครับแต่วันนี้ที่ไม่เหมือนปกติก็คือเป็นศูนย์กลางการทำอาหารของคุณแม่บ้านผมเองเพราะถ้าเป็นปกติก็คือจะเป็นการทำอาหารโดยคุณแม่ยาย

😋ซึ่งถ้าเป็นการยำหมูยอเมื่อไหร่ก็จะเป็นแม่บ้านทำอย่างที่บอกก็จะถนัดในเรื่องของการทำหมูยอยำหมูยอมากอย่างอร่อยเลยถ้ายังเมื่อไหร่จะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำภาพเท่านั้นเพราะว่าตอนที่เขาทำเสร็จแล้วตอนขั้นตอนการปรุงไม่มีไม่มีภาพมาให้ดูต้องขออภัย ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ🙏👋

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Coin Marketplace

STEEM 0.90
TRX 0.12
JST 0.130
BTC 53506.73
ETH 2533.75
BNB 548.18
SBD 7.57