Fatass Journal... 2021#058, walking around Casteau [EN/PL]

in Actifit2 months ago

[EN] First a short update regarding the planned launch of the international edition of the Polish Actifit League #POLIAC. I think that during the last month, competing among ourselves in the Polish group (@bucipuci is treated as ours), we had a lot of fun, and the rivalry motivated us to do more steps. Almost everyone has improved their January achievements significantly, and I haven't counted the last two days of February yet. Today the last two users joined the March competition: @soluce07 and @cryptospa, there will be 20 of us in total, so there will be 38 rounds of competition. Everything is already prepared, here you can find the exact schedule, which will be successively supplemented with daily results from Actifit reports.

DSC_1265.JPG

[PL] Na początek krótki update odnośnie planowanego uruchomienia międzynarodowej edycji Polskiej Ligi Actifit #POLIAC. Myślę, że przez ostatni miesiąc rywalizując między sobą w polskim gronie (@bucipuci jest traktowany jak swój), mieliśmy sporo zabawy, a rywalizacja mobilizowała do robienia większej liczby kroków. Prawie wszyscy znacznie poprawili swoje styczniowe osiągnięcia, a przecież jeszcze nie zliczyłem dwóch ostatnich dni lutego. Dzisiaj dołączyli do marcowej rywalizacji dwaj ostatni użytkownicy: @soluce07 i @cryptospa, w sumie będzie nas 20, czyli będzie 38 rund rywalizacji. Wszystko jest już przygotowane, tu znajdziecie dokładny terminarz rozgrywek, który będzie sukcesywnie uzupełniany codziennymi wynikami z raportów Actifit.

DSC_1267.JPG

[EN] Preparations for the upcoming tournament are one thing, but the current one is not over yet. The winner is probably already determined because I do not know what kind of tragedy would have to happen for @cezary-io to lose this weekend's duels. Behind his back, there is a fight for the podium. I admit that I would like to be on the podium, but to do so I would have to beat @ptaku today, the only question is whether he will be able to fight after yesterday's beer.

[PL] Przygotowania do zbliżającego się turnieju to jedno, ale przecież aktualny jeszcze się nie skończył. Zwycięzca chyba już jest przesądzony, bo nie wiem jaka tragedia musiałaby się wydarzyć, żeby @cezary-io przegrał oda weekendowe pojedynki. Za jego plecami trwa walka o podium. Nie ukrywam, że chciałbym się znaleźć na podium, żeby tak się stało musiałbym dziś pokonać @ptaku, pytanie tylko, czy po wczorajszym piwku będzie on w stanie powalczyć.

DSC_1268.JPG

[EN] The best thing would be to repeat the result from Thursday, but there was one problem today, I had to go to work. I could only walk during my lunch break. I must admit that I did very well walking around Casteau and would have loved to continue for a while longer, especially as I was approaching the final of the audiobook and was curious about the ending. Unfortunately, the break time was over and it was time to get back to the office. I wasn't able to do any more steps today, the rest is up to my rival.

[PL] Najlepsze by było asekuracyjnie powtórzenie wyniku z czwartku, ale był dziś jeden problem, musiałem iść do pracy. Mogłem jedynie pospacerować w czasie przerwy na lunch. Przyznam, że bardzo dobrze mi się chodziło w okolicach Casteau i najchętniej bym jeszcze kontynuował przez pewien czas, szczególnie, że zbliżałem się do finału audiobooka i ciekawy byłem zakończenia. Niestety czas przerwy się skończył i pora była wracać do biura. Więcej kroków dziś już nie byłem w stanie zrobić, reszta zależy od rywala.

DSC_1269.JPG

[EN] I'm planning a trip with my daughter to the Ardennes tomorrow, I've found a few routes around Dinant, most likely we won't decide which one until tomorrow morning.

[PL] Na jutro planuje wyjazd z córką w Ardeny, znalazłem kilka tras w okolicach Dinant, najprawdopodobniej dopiero jutro rano na miejscu zdecydujemy którą wybierzemy.

DSC_1272.JPG

screenshotconnect.garmin.com2021.02.2721_39_39.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 533,90 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking453,56 km (+8,00 km)
Kolarstwo / Rower MTB40,17 km
Jogging / Bieganie40,17 km


POLSKA LIGA ACTIFIT - notowanie #57

Everybody is welcomed and can join to competition at any stage, just sign in a comment under this post.

Yesterday's pairs:

Today's pairs:

Tomorrow's pairs (final round):

screenshotdocs.google.com2021.02.2716_17_22.png

*w przypadku @bucipuci w dni pracujące liczona jest połowa kroków, a w weekendy normalnie.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22519
Daily Activity, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 556.3518 AFIT tokens for your effort in reaching 22519 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.83% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
... and 25 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 469.7143 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.166
BTC 63014.66
ETH 2476.04
BNB 551.70
SBD 8.74